‘Mời cả doanh nghiệp đi cùng cam kết chỗ làm nhưng vẫn không tuyển sinh được’

Đó là khó khăn trong việc tuyển sinh của những đại học đơn ngành nói chung và một số ngành học đặc thù vất vả được hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp chia sẻ. Chia sẻ với nhân dịp nhà trường khai giảng năm học mới ngày 26/9, ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường […]

Continue Reading