Quyết định “nóng” của ông Đoàn Ngọc Hải sau tin nhắn của Thượng tướng Võ Văn Tuấn

Ngay sau khi đọc được thông tin, ông Đoàn Ngọc Hải đã quyết định trích quỹ giúp chữa thương tật cho cháu Vàng Nhù Xa. Quyết định “nóng” của ông Đoàn Ngọc Hải sau tin nhắn của Thượng tướng Võ Văn Tuấn Trên trang Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải cách đây ít […]

Continue Reading