WordPress 5.2.2: Fix 13 Bug trong bản cập nhật mới

site heath Tin Tức WordPress 5.0 wordpress update

WordPress 5.2.2 là một bản update nhẹ đã được phát hành nhằm chủ yếu fix một số lỗi.
Nó sẽ tập trung fix 13 lỗi đang có trên WordPress và tiếp tục cải thiện tính năn Site Heath trong WordPress 5.2.
Một trong những thay đổi trong bản update 5.2.2 đó là link update theme trong Customizer của WordPress Multisite.
Link này đã bị xóa đi, vì đơn giản nó không còn hoạt động trong Customizer nữa.
Một số thay đổi khác như:
Thêm nút thoái recovery mode trong reponsive view, giúp truy cập được vào Site Heath.
Và một vài update nho nhỏ nữa…
The post WordPress 5.2.2: Fix 13 Bug trong bản cập nhật mới appeared first on Diều Hâu.