85+ Keyboard shortcut trên WordPress – Giúp tiết kiếm thời gian

classic editor Gutenberg shortcut Thủ Thuật Wordpress

Đã bao giờ bạn thử dùng keyboard shortcut trên WordPress?
Bạn có muốn tiết kiệm thời gian soạn thảo và thao tác hơn?
Hãy sử dụng các keyboard shortcut của WordPress.
Khi bạn phải làm việc trên WordPress liên tục, và hàng ngày.
Thì việc nhớ các phím tắt trên WordPress này giúp ích cho bạn rất nhiều.

[toc]
WordPress Keyboard Shortcut tăng hiệu suất làm việc
WordPress là một nền tảng xây dựng website, blog rất phổ biến. Với trình soạn thảo nội dụng rất mạnh mẽ.
Bạn có thể thêm mọi nội dung như: image, audio, video…Và hoàn toàn có thể định dạng chúng.
Giống như trên Microsoft Word.

Bạn có thể căn lề trái, phải, giữa, thay đổi màu, kích cỡ, font chữ….
Hầu hết mọi người chỉ sử dụng thanh công cụ này để format nội dung.
Nhưng với các keyboard shortcut (nút tắt) bạn có thể thực hiện thao tác đó nhanh hơn.
Dưới đây là nhưng nút tắt trên WordPress, thường dùng nhất trong công việc.
Dùng trên được cả classic editor và Gutenberg mới nhé.
WordPress keyboard keyword trên Windows

Ctrl + c = Copy
Ctrl + v = Paste
Ctrl + b = Bold
Ctrl + i = Italic
Ctrl + x = Cut
Ctrl + a = Select All
Ctrl + z = Undo
Ctrl + s = Save your changes
Ctrl + p = Print
Ctrl + u = Gạch chân
Ctrl + k = Chèn link
Alt + Shift + x = Chuyển font chữ sang monospaced
Alt + Shift + h = Hiển thị bảng nút tắt (keyboard shortcut)

WordPress keyboard keyword trên Mac

Command + c = Copy
Command + v = Paste
Command + b = Bold
Command + i = Italic
Command + x = Cut
Command + a = Select All
Command + z = Undo
Command + s = Save your changes
Command + p = Print
Command + u = Gạch chân
Command + k = Chèn link
Option + Control + x = Chuyển font chữ sang monospaced
Option + Control + h = Hiển thị bảng nút tắt (keyboard shortcut)

Hãy thử dùng những keyboard shortcut này trên trình soạn thảo post và page.
Và nếu bạn quên, hoặc không nhớ được. Đừng quên nút Alt + Shift + H (nó sẽ hiện thị tất cả nút tắt cho bạn).

Keyboard Shortcut trên Gutenberg (trình soạn thảo mới)
Từ WordPress 5.0 trình soạn thảo mới Gutenberg đã được tích hợp vào WordPress.
Hiện mình thấy vẫn nhiều người chưa quen với trình soạn thảo này lắm.
Và trình soạn thảo Gutenberg mới này, hoạt động hoàn dựa trên các block editor ( các khối).
Rồi từ các khối này bạn có thể thêm các nội dung tùy thích ( Nghe giống như đang dùng page builder đúng không).
Block editor này vẫn hỗ trợ các nút tắt như các phiên bản WP trước.
Nhưng lại có thêm các nút mới dành riêng cho trên Gutenberg.
Dưới đây các Gutenberg keyboard shortcut mới:
Gutenberg Keyword Shortcut trên Windows

Enter = Add a new block
Ctrl + Shift + d = Duplicate the selected block(s)
Alt + Shift + z = Remove the selected block(s)
Ctrl + Alt + t = Insert a new block before the selected block(s)
Ctrl + Alt + y = Insert a new block after the selected block(s)
/ = Change the block type after adding a new paragraph
Esc = Clear selection
Ctrl + Shift + z = Redo your last undo
Ctrl + Shift + , = Show or hide the settings bar
Alt + Shift + o = Open the block navigation menu
Alt + Shift + n = Navigate to the next part of the editor
Alt + Shift + p = Navigate to the previous part of the editor
Alt + F10 = Navigate to the nearest toolbar
Ctrl + Shift + Alt + m = Switch between Visual Editor and Code Editor

Gutenberg Keyword Shortcut trên Mac

Enter = Add a new block
Ctrl + Shift + d = Duplicate the selected block(s)
Alt + Shift + z = Remove the selected block(s)
Ctrl + Alt + t = Insert a new block before the selected block(s)
Ctrl + Alt + y = Insert a new block after the selected block(s)
/ = Change the block type after adding a new paragraph
Esc = Clear selection
Ctrl + Shift + z = Redo your last undo
Ctrl + Shift + , = Show or hide the settings bar
Alt + Shift + o = Open the block navigation menu
Alt + Shift + n = Navigate to the next part of the editor
Alt + Shift + p = Navigate to the previous part of the editor
Alt + F10 = Navigate to the nearest toolbar
Ctrl + Shift + Alt + m = Switch between Visual Editor and Code Editor

Keyboard Shortcut dành cho Classic Editor
Nếu bạn vẫn đang dùng classic editor (trình soạn thảo cũ).
Thì bạn đã bỏ lỡ khá nhiều tính năng mới đó.
Theo mình bạn nên update WordPress và làm quen dần với nó đi (Gutenberg sẽ ngày càng được cải tiến)
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn dùng classic editor.
Thì bạn vẫn có thể dùng được keyboard shortcut.
Dưới đây là một số nút cho classic editor:
Classic Editor Keyboard Shortcut cho Windows

Ctrl + y = Redo
Alt + Shift + [number] = Insert heading sizes, e.g. Alt + Shift + 1 =<H1> Alt + Shift + 2 = <H2>
Alt + Shift + l = Align Left
Alt + Shift + j = Justify Text
Alt + Shift + c = Align Center
Alt + Shift + d = Strikethrough
Alt + Shift + r = Align Right
Alt + Shift + u = Unordered List
Alt + Shift + a = Insert link
Alt + Shift + o = Numeric List
Alt + Shift + s = Remove link
Alt + Shift + q = Quote
Alt + Shift + m = Insert Image
Alt + Shift + t = Insert More Tag
Alt + Shift + p = Insert Page Break tag
Alt + Shift + w = Full screen distraction free writing mode in visual editor mode
Alt + Shift + f = Fullscreen distraction free writing in plain text mode

Classic Editor Keyboard Shortcut cho Mac

Ctrl + y = Redo
Alt + Shift + [number] = Insert heading sizes, e.g. Alt + Shift + 1 =<H1> Alt + Shift + 2 = <H2>
Alt + Shift + l = Align Left
Alt + Shift + j = Justify Text
Alt + Shift + c = Align Center
Alt + Shift + d = Strikethrough
Alt + Shift + r = Align Right
Alt + Shift + u = Unordered List
Alt + Shift + a = Insert link
Alt + Shift + o = Numeric List
Alt + Shift + s = Remove link
Alt + Shift + q = Quote
Alt + Shift + m = Insert Image
Alt + Shift + t = Insert More Tag
Alt + Shift + p = Insert Page Break tag
Alt + Shift + w = Full screen distraction free writing mode in visual editor mode
Alt + Shift + f = Fullscreen distraction free writing in plain text mode

Keyboard Shortcut cho Comment
Ngoài những phím tắt cho phần post và page, còn có một phần nữa bạn có thể sử dụng.
Đó là phần comment (bình luận). Bạn có thể kiểm duyệt comment một cách nhanh hơn.
Tuy nhiên mặc đinh chức năng nay sẽ bị disable
Để kích hoạt các bạn vào User » Profile. Tích vào ô “Enable keyboard shortcuts for comment moderation”

Tích xong nhớ bấm save và quay lại phần màn hình comment:
Nếu bạn có quá nhiều bình luận, cần kiểm duyệt hãy thử áp dụng một số phím tắt sau:
Và sử dụng những keyboard shortcut dưới đây:

J = Next comment (moves the current selection down)
K = Previous comment (moves the current selection up)
A = Approve comment
U = Unapprove comment
D = Delete comment
R = Reply comment
Q = Quick edit a comment
Z = Restore Comment from Trash or Undo if you Delete a comment

Để chọn nhiều comment cùng 1 lúc nhấn X để chọn.
Nhấn phím J hoặc K để chuyển sang bình luận tiếp theo hoặc trước đó.
Sau khi chọn nhiều comment cùng lúc. Sử dụng những phím tắt sau để thao tác hàng loạt.

Shift + A = Approve checked comments
Shift + D = Delete checked comments
Shift + U = Unapprove selected comments
Shift + T = Move selected comments to trash
Shift + Z = Restore selected comments from trash

Okie vậy là đã Diều Hâu đã trình bầy, đầy đủ các phím tắt trên WordPress cho bạn.
Lúc đầu có lẽ sau mắt một chút thời gian để làm quen.
Nhưng khi bạn đã thành thạo, chắc chắn nó giúp bạn thao tác nhanh hơn nhiều.
The post 85+ Keyboard shortcut trên WordPress – Giúp tiết kiếm thời gian appeared first on Diều Hâu.