WooCommerce: Hướng dẫn dịch hoặc thay đổi chữ bất kỳ

Series Thủ Thuật Wordpress WooCommerce

Có những lúc bạn không muốn dịch hoặc thay đổi chữ trong toàn bộ WordPress hoặc trong theme, plugin mà bạn đang sử dụng; mà bạn chỉ muốn thay đổi một vài từ sẵn có, ví dụ như tên nút bấm, thông báo hoặc tiêu đề… Bạn không muốn cài đặt plugin chỉ để thay đổi một vài từ đó. Vậy thì hôm nay, đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn làm việc đó nhanh chóng hơn bao giờ hết

/**
* @snippet Thay đổi từ có sẵn trong WooCommerce
* @author Diều Hâu
* @compatible WooCommerce 3.5.2
*/

add_filter( ‘gettext’, ‘dieuhau_translate_woocommerce_strings’, 999 );

function dieuhau_translate_woocommerce_strings( $translated ) {

// Từ thứ 1
$translated = str_ireplace( ‘Giảm giá!’, ‘Kịch sàn’, $translated );

// Từ thứ 2
$translated = str_ireplace( ‘Thêm vào giỏ’, ‘Mua ngay lập tức’, $translated );

// ETC.
return $translated;
}

Lưu ý: các từ mà bạn muốn thay thế phân biệt hoa thường, chính vì thế hãy gõ thật chính xác nhé.
Thêm đoạn code trên vào đâu? Bạn có thể thêm đoạn code PHP trên vào cuối cùng của file functions.php của child theme (trước ký tự “?>” nếu có). Về CSS, bạn có thể thay đổi trong file custom.css của child theme. Trước khi thay đổi, hãy đảm bảo rằng bạn biết mình đang làm gì, vì việc thay đổi này có thể gây lỗi hoặc chết website. Nếu bạn cần thêm hướng dẫn, bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới hoặc xem thêm các hướng dẫn khác trên dieuhau.com.Đoạn code trên vẫn còn hoạt động? Xin hãy để lại bình luận bên dưới nếu đoạn code trên hoạt động như mong đợi với bạn. Mình luôn sẵn sàng cập nhật, chỉnh sửa nếu đoạn code không làm việc với các phiên bản mới của WordPress và WooCommerce.
The post WooCommerce: Hướng dẫn dịch hoặc thay đổi chữ bất kỳ appeared first on Diều Hâu.