YouTube vô tình gắn hình ảnh cháy Nhà thờ Đức Bà Paris với vụ máy bay lao vào tòa tháp đôi Mỹ năm 2001

Ô thông tin của YouTube – tính năng mới được bổ sung nhằm chống thông tin sai lệch trên nền tảng trang chia sẻ video trực tuyến này – đã đi ngược lại với mục tiêu ban đầu của trang mạng này, khi vô tình gắn các hình ảnh truyền dẫn trực tiếp vụ hỏa […]

Continue Reading