Thuốc máu

Một ngày đầu đông cách đây 2 năm, lúc 6 giờ sáng, tôi bất ngờ nhận cuộc gọi của anh bạn đồng niên rất thân Các bị cáo trong vụ VN Pharma hầu tòa Anh ấy khóc, “tao bị K rồi, chắc chết; mi cùng bạn bè nuôi 2 con giùm tao; tao cảm ơn”. […]

Continue Reading