Nỗi lo ‘dịch’ phá rừng ở Tây nguyên

Đừng đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan. Thời gian qua các địa phương chưa quyết liệt đấu tranh, điều tra xử lý phá rừng, lấn chiếm rừng. Nếu không làm quyết liệt sẽ trở thành ‘dịch’… Rừng thông tại TK 292 (Lâm Đồng) bị phá trắng để chiếm đất Đó là ý kiến của […]

Continue Reading