Tiến sĩ người Việt từ Google về làm Viện trưởng Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Vingroup

Ngày 17/4/2019, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố thành lập Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo AI – VinAI Research (trực thuộc Công ty VinTech). Viện Nghiên cứu AI của Vingroup sẽ nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản trong AI mà cốt lõi là các thuật toán về học máy, […]

Continue Reading