Cách sửa khi hợp đồng lao động ghi không đúng chức danh nghề nặng nhọc nguy hiểm

Xã hội

Bạn đọc hỏi: Trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) của tôi với Công ty ghi thông tin: Nghề nghiệp thợ may; Chức vụ công nhân; Vị trí công việc may công nghiệp. Trong sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của tôi ghi: Chức danh công nhân may. Như vậy, các chế độ về BHXH, tôi có được tính là lao động độc hại, nguy hiểm không?
Lao động trong lĩnh vực dệt may. Ảnh: XM
Theo BHXH Việt Nam, nếu sổ BHXH chỉ ghi chức danh là công nhân may thì chưa đủ căn cứ để tính hưởng các chế độ BHXH thuộc danh mục nghề nghiệp độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt ĐHNH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.
Trường hợp thực tế nếu bạn làm nghề, công việc thuộc diện NNĐHNH hoặc đặc biệt ĐHNH đối với chức danh nghề, công việc may công nghiệp, có đóng BHXH theo tiền lương của vị trí việc làm (May công nghiệp) mà sổ BHXH chỉ ghi chức danh công nhân may thì bạn đề nghị đơn vị sử dụng lao động có văn bản (gửi kèm hồ sơ liên quan) đề nghị cơ quan BHXH xem xét điều chỉnh. Theo đó, văn bản đề nghị ghi đúng chức danh nghề, công việc theo danh mục nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt ĐHNH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành để bạn được hưởng các chế độ BHXH.
XC/Báo Tin tức
The post Cách sửa khi hợp đồng lao động ghi không đúng chức danh nghề nặng nhọc nguy hiểm appeared first on Tin Tây Nguyên.