Mục lục Lý thuyết thiết kế web

Thứ tự nên xem trong chuyên mục Lý thuyết thiết kế web: Nguyên tắc thiết kế web trực quan thiết yếu: Bắt đầu với Lý thuyết thiết kế web bằng những nguyên tắc cơ bản dựa trên Lý thuyết Gestalt, để thiết kế của bạn luôn sát với tâm lý khán giả. Lý thuyết màu […]

Continue Reading

Cách thiết kế web tương tác hiệu quả

Trang web không phải là tài liệu tĩnh. Nó cung cấp tất cả các loại cơ hội cho hiệu ứng và tương tác. Nhưng dù có thể làm “động đậy” tất cả mọi thứ, một thiết kế web tương tác hiệu quả thì không nên làm như vậy. Internet tạo thành một hình thức hoàn toàn khác […]

Continue Reading